אופירה ונטורה תמלול בזמן אמת - קטןפרשות השבוע כפי שנמסרו מפי הרב ברוך רוזנבלום.
ההרצאות הוקלדו ומובאות אליכם באתר פארות לשימוש הציבור הרחב.

 

אנא בחר את השנה:

תש”ע

תשע”א