אופירה ונטורה תמלול בזמן אמת - קטןהרצאות הרב ברוך רוזנבלום בנושא פרשת השבוע לשנת תש”ע.
ההרצאות נמסרו מפי הרב בימי חמישי בבית הכנסת הגדול בבני ברק,
ונכתבו לאתר פארות לשימוש הציבור

 

רשימת ההרצאות:

 

אחרי מות קדושים

אמור

בהר בחוקותי

במדבר

נשא

בהעלותך

שלח לך

בלק

פנחס

מטות מסעי

דברים

ואתחנן

כי תצא

כי תבוא

ניצבים וילך