מאמרי השקפה בנושאים שונים, עפ”י הרצאות שנמסרו ע”י רבנים שונים.
אנא בחר נושא:

הרבנית נוישטט

שיעורים נפלאים מלאי עוצמה וכוח בנושא תקשורת והבית היהודי,
ואהבת לרעך כמוך.

כח הפה היהודי

קונטרס לזיכוי הרבים – מיוחד במינו, המסביר באופן נפלא ויסודי את עניין
שמירת הלשון וכוחה, ומאיר בבהירות את ההבנה כיצד שומרים את הלשון,
כיצד מבינים היטב את ההלכות וזוכרים אותן באופן מוחשי, מהותי וחי,
ולא באופן של לימוד סדרתי של פרטי פרטים של ההלכות.

שונים

שיעורים בנושאים שונים