הרב יוסף רפפורט – החורבן ותכלית הייסורים

מאמר נפלא בנושא משמעות החורבן, על עניין האבלות בתקופת שלושת השבועות, תכלית הייסורים,
והשקפה אמיתית וישרה ונדירה בעוצמתה על נושא זה.
המאמר חובר מדברי תורה שנאמרו על שולחן שבת ע”י הרב יוסף רפפורט, בשלושת השבועות,
בפרשת מטות מסעי, תשס”ב.

 

מבוא היסטורי לתורה שבע”פ

מאמר חשוב שמסביר את עניין התורה שבע”פ, אשר ניתנה מסיני, ועושה סדר במבנה ההיסטורי
של התורה שבע”פ, וגם מביא כמה מושגים עקרוניים ממנה.