הרצאות הרב ברוך רוזנבלום בנושא פרשת השבוע לשנת תש”ע.
ההרצאות נמסרו מפי הרב בימי חמישי בבית הכנסת הגדול בבני ברק,
ונכתבו לאתר פארות לשימוש הציבור

רשימת ההרצאות:

אחרי מות קדושים
אמור
בהר בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח לך
בלק
פנחס
מטות מסעי
דברים
ואתחנן
כי תצא
כי תבוא
ניצבים וילך